Studio

Giải pháp
Dành cho Nhà Xuất Bản Truyện Tranh
Giảm chi phí xuất bản toàn cầu đến 90%
Dành cho Tác Giả Truyện Tranh
Tiếp cận độc giả bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ
Dành cho Người Dịch
Nâng cao công việc của bạn với tốc độ và độ chính xác
Dành cho Biên Tập Viên và Người Sắp Chữ
Nâng cao kỹ năng của bạn với công cụ AI
Mức giá
INKR Studio cho Mac và Windows.
Tải xuống

INKR Studio cho Mac và Windows.

Tải xuống cho Mac
Tải xuống cho Mac
Tải xuống cho Windows
Tải xuống cho Windows

Tận hưởng đầy đủ tính năng của INKR Studio trên máy tính của bạn—giống hệt phiên bản trên trình duyệt. Các gói Chuyên nghiệp và cao hơn mở khóa thêm khả năng của Photoshop:

  • Chỉnh sửa tệp trực tiếp trong Photoshop.
  • Rút trích dữ liệu tức thì từ tệp PSD trong Photoshop.
  • Bỏ qua thời gian chờ xử lý bên phía máy chủ khi tải tệp PSD lên

Để cài đặt, máy của bạn phải đáp ứng các yêu cầu dưới đây:

  • macOS: Phải chạy macOS 11 hoặc mới hơn
  • Windows: Phải chạy Windows 10 hoặc phiên bản mới hơn trong môi trường 64-bit
*Yêu cầu Photoshop 2020 hoặc mới hơn cho các tính năng đặc biệt của Photoshop