Studio

Giải pháp
Dành cho Nhà Xuất Bản Truyện Tranh
Giảm chi phí xuất bản toàn cầu đến 90%
Dành cho Tác Giả Truyện Tranh
Tiếp cận độc giả bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ
Dành cho Người Dịch
Nâng cao công việc của bạn với tốc độ và độ chính xác
Dành cho Biên Tập Viên và Người Sắp Chữ
Nâng cao kỹ năng của bạn với công cụ AI
Mức giá
Gặp gỡ INKR Studio

Cách nhanh nhất để bản địa hóa và xuất bản truyện tranh trên toàn thế giới.

Khám phá cách các đội ngũ truyện tranh có thể dễ dàng đạt được việc xuất bản cùng ngày cho nhiều ngôn ngữ.
Tìm hiểu cách INKR Studio có thể giúp bạn:
Giảm 90% Thời Gian Xuất Bản
Dễ Dàng Dịch Sang Hơn 10 Ngôn Ngữ
Chúng tôi được các nhà xuất bản hàng đầu tin tưởng như:
publisher_1.pngpublisher_2.pngpublisher_3.pngpublisher_4.pngpublisher_5.pngpublisher_6.pngpublisher_7.pngpublisher_8.pngpublisher_9.pngpublisher_10.pngpublisher_11.pngpublisher_12.png