Studio

Giải pháp
Dành cho Nhà Xuất Bản Truyện Tranh
Giảm chi phí xuất bản toàn cầu đến 90%
Dành cho Tác Giả Truyện Tranh
Tiếp cận độc giả bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ
Dành cho Người Dịch
Nâng cao công việc của bạn với tốc độ và độ chính xác
Dành cho Biên Tập Viên và Người Sắp Chữ
Nâng cao kỹ năng của bạn với công cụ AI
Mức giá
Công nghệ AI của INKR
Bộ công cụ dịch thuật truyện tranh bằng AI toàn diện nhất thế giới
3 hệ thống AI mạnh mẽ. Hàng triệu điểm dữ liệu truyện tranh.

Động cơ AI Tùy chỉnh cho Truyện tranh

INKR Extract

Trích xuất các yếu tố truyện tranh như khung hình, nhân vật, chữ, v.v.
MÔ HÌNH ĐƯỢC ĐÀO TẠO TRÊN
18.7M hình ảnh truyện tranh

INKR Translate

Kích hoạt làm sạch hình ảnh thông minh & sắp chữ, dịch thuật hỗ trợ bởi AI.
MÔ HÌNH ĐƯỢC ĐÀO TẠO TRÊN

7.5M cặp dịch

16.7M hình ảnh đã được địa phương hóa

INKR Compose

Tạo ra nội dung như hình ảnh và chữ theo bất kỳ phong cách yêu cầu nào.
MÔ HÌNH ĐƯỢC ĐÀO TẠO TRÊN

24.4M ký tự gốc

32.5M yếu tố truyện tranh

DỊCH TỰ ĐỘNG DỰA TRÊN AI

Dịch thuật Truyện tranh Một Cách Dễ Dàng

Khi bạn bắt đầu dịch thuật một chương, các động cơ AI của chúng tôi tự động hóa 80-90% khối lượng công việc ban đầu.
Tự động chép chữ
Trích xuất và chép lại văn bản gốc, bao gồm cả SFXs.
Tự động làm sạch
Xóa văn bản gốc và vẽ lại chi tiết để tạo không gian cho bản dịch.
Tự động dịch
Dịch văn bản gốc sang ngôn ngữ mục tiêu đã chọn.
Tự động sắp chữ
Sắp xếp các bản dịch chữ vào trong khung thoại được phát hiện.

Tùy chọn tự động hóa

Dịch nâng cao
BETA
Tiết kiệm 90% thời gian của bạn để xoá và dịch chữ và hiệu ứng.
Tự động phát hiện và chuyển đổi chữ trong khung thoại, chữ viết tay và SFXs.
Tự động làm sạch chữ trong khung thoại, chữ viết tay và SFXs. 
Tự động thêm dịch thuật nhận thức ngữ cảnh nâng cao vào các khu vực đã được làm sạch. 
Tùy chọn này yêu cầu sử dụng Đơn vị Dịch thuật Nâng cao (ALU) và chỉ áp dụng cho các Kế hoạch Cá nhân trở lên. Tìm hiểu thêm
Bản dịch chuẩn
Tiết kiệm 80% thời gian của bạn để xoá và dịch chữ trong khung thoại.
Tự động phát hiện và chuyển đổi chữ trong khung thoại.
Tự động làm sạch chữ trong khung thoại.
Tự động thêm bản dịch chuẩn vào các khu vực đã làm sạch.
Nhưng đó không phải là tất cả.

Cải thiện bản dịch với AI

Trợ lý dịch thuật AI

Trợ lý dịch thuật AI của chúng tôi tạo ra các tùy chọn phù hợp với yêu cầu dịch thuật cụ thể của bạn, cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng tinh chỉnh bản dịch.

Công nghệ AI của chúng tôi, dựa trên năm năm phát triển và hàng triệu điểm dữ liệu, được thiết kế để hỗ trợ các nhà xuất bản truyện tranh toàn cầu phân phối nội dung đã được địa phương hóa của họ trên toàn thế giới, mang lại sự giảm giá thành đáng kể gấp mười lần và tiết kiệm thời gian và chi phí.

- Ken Luong, Đồng sáng lập và CEO của INKR

Sắp ra mắt

Tự động phát hiện thuật ngữ
Xác định các thuật ngữ lặp lại qua nhiều chương và tự động cải thiện bản dịch bằng cách kết hợp các thuật ngữ mới.
Tự động phát hiện cài đặt trước kiểu
Phân tích định dạng văn bản hiện có, học các sở thích về kiểu dáng của bạn và tự động áp dụng các cài đặt này cho các bản dịch mới.
Công nghệ AI của INKR

Bộ công cụ dịch thuật truyện tranh bằng AI toàn diện nhất thế giới

3 hệ thống AI mạnh mẽ. Hàng triệu điểm dữ liệu truyện tranh.

Động cơ AI Tùy chỉnh cho Truyện tranh

INKR Extract

Trích xuất các yếu tố truyện tranh như khung hình, nhân vật, chữ, v.v.
MÔ HÌNH ĐƯỢC ĐÀO TẠO TRÊN
18.7M hình ảnh truyện tranh

INKR Translate

Kích hoạt làm sạch hình ảnh thông minh & sắp chữ, dịch thuật hỗ trợ bởi AI.
MÔ HÌNH ĐƯỢC ĐÀO TẠO TRÊN

7.5M cặp dịch

16.7M hình ảnh đã được địa phương hóa

INKR Compose

Tạo ra nội dung như hình ảnh và chữ theo bất kỳ phong cách yêu cầu nào.
MÔ HÌNH ĐƯỢC ĐÀO TẠO TRÊN

24.4M ký tự gốc

32.5M yếu tố truyện tranh

DỊCH TỰ ĐỘNG DỰA TRÊN AI

Dịch thuật Truyện tranh Một Cách Dễ Dàng

Khi bạn bắt đầu dịch thuật một chương, các động cơ AI của chúng tôi tự động hóa 80-90% khối lượng công việc ban đầu.
Tự động chép chữ
Trích xuất và chép lại văn bản gốc, bao gồm cả SFXs.
Tự động làm sạch
Xóa văn bản gốc và vẽ lại chi tiết để tạo không gian cho bản dịch.
Tự động dịch
Dịch văn bản gốc sang ngôn ngữ mục tiêu đã chọn.
Tự động sắp chữ
Sắp xếp các bản dịch chữ vào trong khung thoại được phát hiện.

Tùy chọn tự động hóa

Dịch nâng cao
Tiết kiệm 90% thời gian của bạn để xoá và dịch chữ và hiệu ứng.
Tự động phát hiện và chuyển đổi chữ trong khung thoại, chữ viết tay và SFXs.
Tự động làm sạch chữ trong khung thoại, chữ viết tay và SFXs. 
Tự động thêm dịch thuật nhận thức ngữ cảnh nâng cao vào các khu vực đã được làm sạch. 
Tùy chọn này yêu cầu sử dụng Đơn vị Dịch thuật Nâng cao (ALU) và chỉ áp dụng cho các Kế hoạch Cá nhân trở lên. Tìm hiểu thêm
Bản dịch chuẩn
Tiết kiệm 80% thời gian của bạn để xoá và dịch chữ trong khung thoại.
Tự động phát hiện và chuyển đổi chữ trong khung thoại.
Tự động làm sạch chữ trong khung thoại.
Tự động thêm bản dịch chuẩn vào các khu vực đã làm sạch.
Nhưng đó không phải là tất cả.

Cải thiện bản dịch với AI

Trợ lý dịch thuật AI
Trợ lý dịch thuật AI của chúng tôi tạo ra các tùy chọn phù hợp với yêu cầu dịch thuật cụ thể của bạn, cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng tinh chỉnh bản dịch.
Công nghệ AI của chúng tôi, dựa trên năm năm phát triển và hàng triệu điểm dữ liệu, được thiết kế để hỗ trợ các nhà xuất bản truyện tranh toàn cầu phân phối nội dung đã được địa phương hóa của họ trên toàn thế giới, mang lại sự giảm giá thành đáng kể gấp mười lần và tiết kiệm thời gian và chi phí.
- Ken Luong, Đồng sáng lập và CEO của INKR

Sắp ra mắt

Tự động phát hiện thuật ngữ
Xác định các thuật ngữ lặp lại qua nhiều chương và tự động cải thiện bản dịch bằng cách kết hợp các thuật ngữ mới.
Tự động phát hiện cài đặt trước kiểu
Phân tích định dạng văn bản hiện có, học các sở thích về kiểu dáng của bạn và tự động áp dụng các cài đặt này cho các bản dịch mới.